cách tiêu tiền giúp dư dả

4 quy tắc tiền bạc đơn giản giúp bạn dư dả cả năm

Để tránh tình trạng ‘cháy túi’ trước khi lương về hằng tháng, bạn có thể chọn trong 4 quy tắc sau để khởi đầu năm